Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng Cây cảnh ngày càng xuất hiện nhiều loại bệnh gây ảnh hưởng đến nhiều loài cây quý, trước hết là gây thiệt hại đến người chơi kiểng nặng hơn là gây thiệt hại kinh tế đến người buôn bán cây kiểng. Để có […]

Phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu cho cây cảnh

Phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu cho cây cảnh Các phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu cho cây cảnh khác nhau tùy theo dạng chế phẩm thuốc, vị trí bảo tồn bệnh, vị trí xâm nhiễm gây hại, trạng thái và giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây cảnh. Rắc thuốc hạt: […]